Ing. Adrian Stanciulescu – Presedintele (P.N.A.T) despre – noul Cod Fiscal pregatit in „bucataria multinationala” si elaborarea Actelor Normative la unele institutii ale Administratiei Publice Centrale

Sursa: https://turism.info.ro/

Acum cateva zile am citit un articol foarte interesant aparut in Curierul National, intiutulat: “Noul Cod Fiscal, pregatit in bucataria multinationala” (luni 18.iulie 2022). Cele prezentate in acest articol, pe care va sfatuiesc si pe Dvs. sa-l cititi – https://curierulnational.ro/noul-cod-fiscal-pregatit-in-bucataria-multinationala/  a trezit niste intrebari legitime: Se respecta Legea 52/2003 republicata,privind trasparenta decizionala in administratia publica?

In aceasta analiza nu am cupris si Legea 62/2011, legea dialogului social, lege care a fost calcata in picioare, desi conform Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, art.151-156, dialogul social este o componenta fundamentala a modelului social European.

Am vazut in materialul publicat in Curierul National ca la luarea deciziei privind modificarea Codului Fiscal au participat, printre altii:

Camera de comert Americana, Camera de Comert Romano-Germana, Camera de Comert Romano-Franceza (deci camere de comert bilaterale).

Pentru care am mers la Legea 335/2007 si am gasit la art.46 definitia camerei de comert bilaterale:’’ … Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relaţiilor economice ale României cu ţările pentru care au fost create şi al promovării, apărării şi susţinerii intereselor economice ale comunităţii de afaceri ….”

Aceasta activitate intra in contradictie cu prevederile art.6,lit.b. din Legea 52/2003:

ART. 6

Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:

valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale,potrivit legii;

Mergem la art.7,pct.2 din aceeasi lege :

“Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.”

Art.11 ,din Legea 52/2003 prevede expres:

“Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.”

Oare dl.secretat de stat Alin Chitu, de la Ministerul Finantelor cunoaste aceste prevederi sau le-a trecut la… etc. cum au fost etichetate adevaratele organizatii patronale si sindicale ale romanilor si ale Romaniei?

Poate domnia sa recunoaste ca adevarati patrioti, care lupta pentru dezvoltarea economiei romanesti , doar unele camera bilaterale (nu toate) si ambasadele anumitor state?

In continuare doresc sa-I prezint dl. Secretar de stat  valorile T.V,A-ului in tarile U.E., atat cel standard cat si cel al industriei turismului. (Pentru S.U.A  nu este cazul pentru ca ei nu au):

List of VAT rates applied in EU member countries (last updated as of 23 March 2022)(https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/)

MemberStateStandardrateReducedrateMemberStateStandardrateReducedrateMemberStateStandardrateReducedrate
AUSTRIA2010/13SPAIN2110LATVIA2112/5
BELGIUM216/12FINLAND2410/14MALTA185/7
BULGARIA209FRANCE205,5/10NETHERLANDS219
CYPRUS195/9CROATIA255/13POLAND236/13
CZECHIA2110/15HUNGARY275/18PORTUGAL236/13
GERMANY197IRELAND2319/13,5ROMANIA195/9
DENMARK25ITALY225/10SWEDEN256/12
ESTONIA209LITHUANIA215/9SLOVENIA225/9,5
GREECE246/13LUXEMBOURG178SLOVAKIA2010

Oare reprezentantii Camerei de Comert Germana in Romania si ai Camerei de Comert Franceza in Romania cunosc aceste date ale Uniunii Europene publicate in 23 martie 2022? Oare acesti mari specialisti si doritori sa participe la dezvoltarea  economiei romanesti au vazut si diferenta intre T.V.A. standard si T.V.A. redus (in industria turismului)

Pentru a face o comparatie obiectiva prezint salariu minim si salariu mediu brut, in tarile U.E.

STATE U.E SALARIU MINIM BRUTSTATE U.ESALARIU  MINIM BRUTSTATE U.ESALARIU MINIM BRUT
AUSTRIAFRANTA1554,58MALTA748,68
BELGIA1625,72GERMANIA1585,00OLANDA1701,00
BULGARIA332,34GRECIA758,33POLONIA619,46
CROATIA567,32UNGARIA476,00PORTUGALIA775,83
CIPRUIRLANDA1723,80ROMANIA466,72
CEHIA596,36ITALIASLOVACIA623,00
DANEMARCALETONIA500,00SLOVENIA1024,24
ESTONIA584,00LITUANIA642,00SPANIA1108,33
FINLANDALUXEMBURG2201,93SUEDIA

THE MINIMUM SALARY IN EUROPE AS OF 2021 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained)

STATE U.ESALARIU MEDIU BRUTSTATE U.ESALARIU MEDIU BRUTSTATE U.ESALARIU MEDIU BRUT
AUSTRIA4400,00FRANTA4112,00MALTA2528,00
BELGIA5120,00GERMANIA4640,00OLANDA4768,00
BULGARIA944,00GRECIA2176,00POLANIA1504,00
CROATIA1536,00UNGARIA1344,00PORTUGALIA2032,00
CIPRU2368,00IRLANDA4816,00ROMANIA672,00
CEHIA1808,00ITALIA3360,00SLOVACIA1696,00
DANEMARCA6432,00LETONIA1408,00SLOVENIA28832,00
ESTONIA1728,00LITUANIA1744,00SPANIA2720,00
FINLANDA4624,00LUXEMBURG6096,00SUEDIA4320,00

AVERANGE GROSS SALARIES BY THE EU COUNTRIES (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained)

Foarte interesant de analizat diferenta intre salariul minim si cel mediu, tarile cu o economie sanatoasa au  salariul mediu de cel putin 2,5 ori mai mare decat cel minim (inclusiv Bulgaria de 2,84 ori). In Romania salariul mediu este de doar 1,44 ori mai mare. Economia Romaniei are sfatuitori buni, atasati dezvoltarii ei.

Sunt atat de atasati dezvoltarii economice a Romaniei incat se sacrifica si aleg sa plateasca impozit pe profit  de 16% ! Problema este daca au profit si cat este profitul de mare. In 2018 IKEA Romania nu a platit  impozit pe profit nici cat o  firma romaneasca cu un castig mediu. Am dat un exemplu,dar nu este cel mai concludent! Nu inteleg acesti mamuti de ce vin in Romania sa faca afaceri cand castigul lor este infirm? Iubesc Romania!

Sa vedem ce prevede art.13 din Legea 52/2003:

„ART. 13

(1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

  1. a) numărul total al recomandărilor primite;
  2. b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
  3. c) numărul participanţilor la şedinţele publice;
  4. d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
  5. e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
  6. f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
  7. g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu,prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

In inchiere doresc sa citez din Theodor Stolojan, fost prim-ministru si reputat economist, care a spus:

„Sa imbunatatim administrarea, sa colectam intradevar impozitele si taxele care ar trebui datorate, potrivit legislatiei actuale. De exemplu, Uniunea Europeana face evaluarea cat nu colecteaza fiecare tara din TVA. Romania este campioana. Deci, nu colectam din TVA undeva la 35 de puncte procesuale din ce ar trebui sa colectam. Asta inseamna vreo 7 miliarde de euro”

Citind aceasta declaratie se pune intrebare cine sunt cei care au intereseul sa mareasca TVA-ul? Oare cei care nu-l platesc prin tot felul de inginerii si…sfaturi care le ofera „specialistilor” nostrii. Atentie 7 miliarde de euro.

Ing. Adrian Stanciulescu – Presedintele Patronatul National al Agentiilor de Turism (P.N.A.T)

Back To Top